ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Kalamkari Elegance: Chent Crepe Lehenga Choli Set with Moti Work Dupatta"

"Kalamkari Elegance: Chent Crepe Lehenga Choli Set with Moti Work Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Choli Size
Lehenga Size
Color

👗💌 Introducing Our New Kalamkari Lehenga Choli Set 💌👗

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Kalamkari Lehenga Choli ensemble. Crafted with precision and attention to detail, this ensemble is perfect for those special occasions that demand grace and elegance.

Choli (Fully Stitched)

 • Fabric: Chent Crepe

 • Work: Kalamkari Print

 • Inner: Micro Cotton

 • Size:

  • M up to L margin

  • XL up to 2XL Margin

 • Fully Stitched for your convenience

Lehenga (Fully Stitched)

 • Fabric: Chent Crepe

 • Inner: Micro Cotton

 • Flair: 3 Meter

 • Size: Fits up to 44-inch waist size (Free Size)

 • Fully Stitched for hassle-free wear

Dupatta

 • Fabric: Georgette

 • Work: Exquisite Moti work

 • Size: 2.30 Meter

Key Features:

 • Elegant Kalamkari Print on Choli

 • Luxurious Chent Crepe Fabric for a regal look

 • Comfortable Micro Cotton Inner for all-day wear

 • Versatile sizing options for a perfect fit

 • Stunning 3-meter flair in Lehenga for a graceful twirl

 • Dupatta adorned with intricate Moti work for added charm

🌟 Enhance Your Style, Embrace Tradition!

Upgrade your fashion statement with our Kalamkari Lehenga Choli Set. Each piece is carefully curated to bring out the diva in you. Embrace the beauty of tradition with a touch of modern flair. Order now and make a statement at your next celebration!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ