ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Iris Purple Elegance: Women's Purple Lehenga Choli Set with Free Men's Kurta - Hand Embroidery, Badhani Print, and Georgette Dupatta"

"Iris Purple Elegance: Women's Purple Lehenga Choli Set with Free Men's Kurta - Hand Embroidery, Badhani Print, and Georgette Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 9,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stiched)
Select Blouse (Choli) Size (Fully Stitched)
Select Men's Kurta Size-Fully Stitched-Free Gift

Introducing our exquisite Women's Iris Purple Lehenga Choli - a masterpiece that combines elegance and style. Crafted with precision and attention to detail, this ensemble comes with a free gift of a Men's Kurta Bottom Set to complete the perfect celebration look.

Lehenga:

 • Fabric: Heavy Summer Cool

 • Inner: Crape + Can-Can Net

 • Color: Iris Purple

 • Work: Heavy Badhani Print

 • Length: 42"

 • Size: 40" with a side imported zipper

 • Flair: 7.5 Mtr

Blouse:

 • Fabric: Heavy Summer Cool

 • Inner: Cotton

 • Sizes: S (Chest 36) & L (Chest 40) with Extra Margin

 • Blouse Length: 15”

 • Work: Hand Work, Heavy Embroidery Sequence, Thread, Zari

 • Back Side: Dori (Opening With Hook)

 • Blouse Color: Iris Purple

Dupatta:

 • Fabric: Heavy Georgette (2.25 Mtr)

 • Work: Heavy Embroidery Sequence, Coding Lace

 • Color: Rani Pink

Kali Belt:

 • Fabric: Heavy Summer Cool

 • Inner: Cotton

 • Work: Heavy Embroidery Sequence, Coding Lace, Digital Print, Hand Work

 • Weight: 1.680 KG

Free Gift - Men's Kurta Bottom Set:

 • Fabric: Heavy Slab Slick

 • Inner: Cotton

 • Kurta Color: Purple

 • Sizes: M, XL (Extra Loosing)

 • Length: 39”

 • Sleeve Length: 25”

 • Work: Heavy Embroidery Sequence

 • Weight: 530 Gm

Why Choose Our Lehenga Choli:

 • Expertly crafted with Heavy Summer Cool fabric for comfort.

 • Intricate Badhani Print and Hand Work for a stunning look.

 • Blouse adorned with Heavy Embroidery Sequence and Zari work.

 • Dupatta features exquisite Embroidery Sequence and Coding Lace.

 • Kali Belt with Digital Print and Hand Work for a unique touch.

 • Free Men's Kurta Bottom Set, adding value to your purchase.

 • Perfect ensemble for weddings, parties, and special occasions.

Elevate your wardrobe with this captivating Iris Purple Lehenga Choli. Embrace the celebration in style and make heads turn with this meticulously designed outfit. Order now for a perfect blend of tradition and contemporary fashion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ