ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Green Silk Embroidered Lehenga Choli - Exquisite Malay Satin Ensemble

"Green Silk Embroidered Lehenga Choli - Exquisite Malay Satin Ensemble

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

👑 Elevate Your Style with the Green Embroidered Party Wear Silk Lehenga Choli from KING OF QUALITY! 👑

Premium Fabric: Crafted from high-grade Malay Satin Silk, ensuring a luxurious and comfortable feel.

Exquisite Dupatta: The Heavy Fox Georgette 9mm Sequence Work Dupatta features fancy borderless work, adding a touch of elegance to your ensemble (dupatta size: 2.40 meters).

Versatile Blouse: The Malay Satin blouse is perfect for customization, allowing you to unleash your creativity in styling.

Inner Comfort: The Lehenga comes with a Micro Cotton inner layer, ensuring maximum comfort throughout the celebration.

Intricate Workmanship: The blouse showcases Sequence 9mm, Multi-Needle Work, Zari Work, and Embroidery, highlighting attention to detail.

Exquisite Lehenga Work: The Lehenga itself boasts Sequence 9mm, Multi-Needle Work, Zari Work, and Embroidery, making it a true masterpiece.

Flexible Sizing: The Lehenga is Semi-Stitched, providing flexibility in fitting, while the Blouse remains Unstitched for customization according to your preferences.

Lightweight Glamour: Weighing just 1 kg, this Lehenga Choli ensemble is both glamorous and easy to carry.

Free Size Fit: The Lehenga offers a Free Size fit with dimensions - Length: 42" Inches, Width: Up to 42 to 44".

👗 Step into the spotlight with KING OF QUALITY - Where Quality Meets Royalty! 👑

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ