ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Graceful Kota Blend Saree with Bandhani Pallu, Digital Print, and Contrast Kanchi Border - Exclusive Designer Collection"

"Graceful Kota Blend Saree with Bandhani Pallu, Digital Print, and Contrast Kanchi Border - Exclusive Designer Collection"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
  1. Exquisite Design: Elevate your style with our exclusive designer saree featuring a unique blend of Kota fabric.

  2. Artistic Patterns: Stand out in the crowd with the mesmerizing spray print and Bandhani pallu, complemented by a stunning border design in digital print.

  3. Contrast Kanchi Border: The saree is adorned with a contrasting Kanchi design border, adding a touch of traditional elegance to the contemporary design.

  4. Lightweight Comfort: Experience the comfort of a lightweight Kota pattu saree, perfect for all-day wear without compromising on style.

  5. Vibrant Colors: Handpicked colors blend seamlessly in this saree, enhancing the beauty of the best Bandhani and spray digital print.

  6. Versatile Blouse: The digital running blouse, featuring zari patterns, adds a modern twist. Unstitched blouse fabric of 0.80 meters allows for customization to suit your style.

  7. Complete Set: This saree comes with a 5.5-meter-long saree and a 0.80-meter blouse piece, providing a complete ensemble for a graceful look.

  8. High-Quality Fabric: Crafted with care, the saree is made from a premium Kota blend, ensuring durability and a luxurious feel.

  9. Perfect for Any Occasion: Whether it's a festive celebration or a special event, this saree is a versatile choice that ensures you look your absolute best.

  10. Unique Digital Print: The innovative digital print technique enhances the overall aesthetics, making this saree a truly one-of-a-kind piece for your wardrobe.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ