ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Graceful Glamour: Multicolour Sequence Faux Georgette Saree Collection

"Graceful Glamour: Multicolour Sequence Faux Georgette Saree Collection

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

🌟 Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Multi Colour Sequence Saree Collection! 🌟

Saree Fabric: Crafted from premium Faux Georgette, ensuring a graceful drape and comfortable wear.

Saree Length: Generously sized at 5.50 meters, offering ample fabric for elegant draping.

Saree Work: Adorned with intricate multicolour sequence work, complemented by a delicate sequence lace border, adding a touch of glamour to every ensemble.

Blouse Fabric: Made from luxurious Diamond Silk, promising a perfect blend of sophistication and comfort.

Blouse Length: 1 meter unstitched, allowing for customizable tailoring to suit your unique style and fit preferences.

🌺 Features

  • Exquisite craftsmanship ensures each saree is a masterpiece of artistry.

  • Versatile design suitable for various occasions including weddings, parties, and festive gatherings.

  • High-quality materials guarantee durability and long-lasting elegance. 

  • Perfect as a thoughtful gift for loved ones who appreciate timeless ethnic fashion.

🌟 Elevate your style quotient and make a statement with our Multi Colour Sequence Saree Collection. Add a touch of elegance and glamour to your wardrobe today! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ