ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Graceful Georgette Elegance: Ready To Wear Silk Saree with Stunning Multi-Color Design and Shining Unstitched Blouse Piece"

"Graceful Georgette Elegance: Ready To Wear Silk Saree with Stunning Multi-Color Design and Shining Unstitched Blouse Piece"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

💗 Elevate Your Style with Pure Soft Georgette Silk Saree 💗

Material: Crafted from high-quality pure soft Georgette silk, this saree promises both luxury and comfort.

🌈 Pattern: Adorned with a beautiful pedding multi-color design, this Ready To Wear saree boasts an eye-catching color combination all over the body.

👚 Blouse Piece: Accompanied by a stunning, shining unstitched blouse piece, adding the perfect finishing touch to your ensemble.

📏 Saree Dimensions: The saree measures 5.5 meters, providing ample fabric for an elegant drape.

🧵 Blouse Dimensions: The unstitched blouse piece is 0.80 meters, allowing for customization to suit your unique style.

🌟 Easy to Wear: Save time and effort with this Ready To Wear saree - perfect for any occasion.

👗 Versatile Style: Whether it's a festive celebration or a special event, this saree is sure to make you stand out with its stunning design and vibrant colors.

🛍️ Limited Edition: Embrace exclusivity with this limited edition saree that combines traditional elegance with contemporary style.

Quality Assurance: Our sarees are made with utmost precision and attention to detail, ensuring a high-quality product that you can trust.

🎁 Perfect Gift: Surprise your loved ones with this exquisite saree - a gift that reflects taste, style, and thoughtfulness.

🔥 Shop Now: Add a touch of grace and sophistication to your wardrobe. Shop this Ready To Wear Georgette Silk Saree now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ