ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Graceful Cotton Lehenga Choli Set with Gotta Patti Touch - Lightweight & Elegant Ensemble"

"Graceful Cotton Lehenga Choli Set with Gotta Patti Touch - Lightweight & Elegant Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)
Select Color

Introducing our exquisite and lightweight Printed Lehenga Choli Set, a mesmerizing ensemble that exudes grace and charm. Crafted with utmost care and attention to detail, this set is perfect for those special occasions where you want to shine effortlessly. Here's why you'll fall in love with it:

🌷 Lehenga (Stitched): 

 • Fabric: Cotton for a comfortable feel all day long 

 • Work: Plain and Printed with Gotta Patti Touch Up, adding a touch of elegance

 • Waist: Free Size - Supported Up To 44 inch waist Size for a versatile fit

 • Stitching: Stitched with Canvas and Full Inner for durability and structure

 • Length: 42 inches, offering a flattering silhouette

 • Flair: 5 Meter for graceful movement

 • Inner: Micro Cotton for added comfort

🌷 Choli (Stitched):

 • Fabric: Cotton (Fully Stitched) for a seamless look

 • Work: Plain and Printed, blending tradition with contemporary style

 • Size: Ready to wear 38” bust size with Extra Margin for adjustments up to 44 inch waist size

 • Length: 15 inches, designed to enhance your feminine allure

 • Sleeve Length: 11 inches for a balanced look

🌷 Dupatta:

 • Fabric: Pure Cotton for a soft and luxurious feel

 • Work: Printed with Gotta Patti Touch Up, enhancing its beauty

 • Length: 2.2 Meter for versatile styling options

 • Weight: 1.7 kg, ensuring easy wear throughout the day

Elevate your ethnic wardrobe with this stunning Lehenga Choli Set and make a lasting impression wherever you go. Experience the perfect blend of tradition and modernity with every wear.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ