ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Glamourous Fox Georgette Lehenga Choli Ensemble with Digital Print & Shrug - Fit up to XXL Size, Semi-Stitched, Lightweight - Perfect Fusion of Style and Comfort!"

"Glamourous Fox Georgette Lehenga Choli Ensemble with Digital Print & Shrug - Fit up to XXL Size, Semi-Stitched, Lightweight - Perfect Fusion of Style and Comfort!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Semi-Stitched)
Choli/Shrug Size
Color

Transform your special occasions with our exquisite Lehenga Choli ensemble, meticulously crafted for an exceptional blend of glamour and comfort. Here are the irresistible details that make this outfit a must-have:

Lehenga Details:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Mesmerizing Digital Print with Can-Can & Canvas Layers

 • Flare: Impressive 3 Meter Flare

 • Type: Semi-stitched Lehenga for a personalized fit

 • Length: Graceful 42 inches

 • Size: Free Size - Fits up to 44-inch waist (XXL Size)

Blouse Details:

 • Fabric: Fox Georgette for a touch of elegance

 • Work: Intricate Digital Print detailing

 • Type: Unstitched Blouse, 1.2 Meter for versatile styling options

Shrug Details:

 • Fabric: Sumptuous Fox Georgette

 • Work: Captivating Digital Print embellishments

 • Size: Free Size Stitched for a seamless look

Additional Features:

 • Weight: Lightweight, under 1 kg for easy wear

 • Perfect Fusion: Exceptional quality with Can-Can and Canvas layers for added grace and structure

 • Versatile Sizing: Free Size Lehenga accommodates various body types, ensuring comfort and style for up to 44-inch waist size or XXL

Elevate your style quotient with this Lehenga Choli ensemble that marries stunning design with ease of wear, promising you a memorable and comfortable celebration.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ