ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

Get Ready to Shine - Sequins Embroidered Lehenga with 3.5 Meter Flare

Get Ready to Shine - Sequins Embroidered Lehenga with 3.5 Meter Flare

નિયમિત ભાવ Rs. 4,049.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,049.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehnega Size
Choli ( Blouse) Size

Introducing our exquisite 3.5 Meter Flare Lehenga, crafted with the finest Butterfly Net fabric and adorned with stunning Sequins embroidery work. This Lehenga is designed to make you feel like a graceful butterfly as you twirl on the dance floor!

👗 LEHENGA DETAILS 👗

 • Fabric: Butterfly Net
 • Lehenga Work: Sequins Embroidered work with Cancan & Canvas Patta for added volume and elegance.
 • Lehenga Flare: A generous 3.5 meters for a mesmerizing twirl effect.
 • Lehenga Type: Semi-stitched, allowing for a custom fit.
 • Lehenga Length: 42 inches, offering an elegant and flattering silhouette.
 • Lehenga Size: Fits up to 44-inch waist size, ensuring a comfortable and stylish fit.

👗 BLOUSE DETAILS 👗

 • Fabric: Butterfly Net with lining for a luxurious feel and impeccable finish.
 • Blouse Work: Exquisite embroidery Sequence Work, adding a touch of glamour to the ensemble.
 • Blouse Type: 1 Meter unstitched, enabling customization to suit your preferences and measurements.

👗 DUPTTA DETAILS 👗

 • Fabric: Butterfly Net, perfectly complementing the Lehenga's design and embroidery.
 • Dupatta Work: Intricate Embroidery Sequence embroidery work for a captivating appeal.
 • Dupatta Size: 2.3 Meters, providing ample draping options and styling versatility.

👉 Weight: Under 1 kg, ensuring comfort and ease of movement throughout the festivities.

This Lehenga set is a perfect blend of traditional craftsmanship and contemporary style. It will undoubtedly make you the center of attention at any occasion, be it a wedding, festive celebration, or special event.

Make a statement with our 3.5 Meter Flare Lehenga - order now and add a touch of ethereal charm to your wardrobe!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ