ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Georgette Elegance: Mukesh Work Embellished Semi-Stitched Lehenga Choli Ensemble"

"Georgette Elegance: Mukesh Work Embellished Semi-Stitched Lehenga Choli Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 16,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌟 Radiant Georgette Mukesh Lehenga Choli Ensemble 🌟

Elevate your ethnic elegance with our exquisite Georgette Semi-Stitched Lehenga Choli ensemble, intricately adorned with mesmerizing Mukesh work. 

Lehenga (Semi-Stitched):

 • Fabric: Luxurious Slim Georgette

 • Waist: Adjustable up to 44 inches

 • Exquisite Work: Detailed Mukesh Work

 • Craftsmanship: Stitched with Canvas and CanCan for perfect draping

 • Length: 42 inches

 • Flair: 3 meters for graceful movement 

 • Inner Lining: Micro Cotton for comfort

Blouse (Unstitched):

 • Fabric: Premium Slim Georgette

 • Enchanting Work: Mukesh embellishments

 • Length: 1 meter fabric for personalized tailoring

 • Inner Lining: Micro Cotton for a soft touch against the skin

Dupatta:

 • Fabric: Sheer and ethereal Organza

 • Enchanting Embellishments: Mukesh Work for added allure

 • Length: 2.4 meters for versatile styling options 

Weight: 1.8 KG

Indulge in the opulence of tradition fused with contemporary charm with our Georgette Mukesh Lehenga Choli ensemble. Perfect for weddings, festivals, and special occasions. Flaunt your timeless beauty with every step you take.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ