ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Floral Whisper Vanilla White Georgette Brasso Saree Set with Tassel Pallu"

"Floral Whisper Vanilla White Georgette Brasso Saree Set with Tassel Pallu"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Blouse Matching Colour With White Saree

🌸 Delicate Elegance: Indulge in the timeless allure of the Vanilla White Brasso Saree, crafted from soft georgette for a luxurious feel.

🌸 Floral Finesse: Adorned with an intricate brasso pattern featuring delicate floral motifs throughout, exuding grace and femininity.

🌸 Tassel Charm: Enhancing its allure, the pallu is adorned with charming cotton tassels, adding a playful touch to your ensemble. 

🌸 Blouse Brilliance: The accompanying blouse, fashioned from soft raw silk, features an enchanting sequence design, perfectly complementing the saree's allure.

🌸 Lengthy Luxury: Enjoy ample fabric with a saree length of 5.5 meters, allowing for graceful draping, while the blouse provides 1 meter of fabric for a tailored fit.

Elevate your style with this enchanting ensemble, epitomizing sophistication and grace. Perfect for special occasions or adding a touch of elegance to your everyday attire.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ