ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 30

akr94glamour.com

"Floral Splendor: Soft Dola Silk Lehenga Set with Foil Work & Tassels"

"Floral Splendor: Soft Dola Silk Lehenga Set with Foil Work & Tassels"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌸 Floral Elegance Lehenga Set 🌸

Indulge in the timeless allure of our Floral Elegance Lehenga Set, meticulously crafted to captivate hearts and turn heads. This ensemble exudes grace, blending the richness of tradition with contemporary flair.

Lehenga:

 • Fabric: Luxurious Soft Dola Silk

 • Exquisite Foil Work Border for a Touch of Opulence

 • Generous Flair of 3.8 Meters for Majestic Twirls

 • Waist Supported Up to 42 Inches for Comfortable Fit

 • Convenient Drawstring Closure with Handmade Tassels and Zip

 • Stitched with Care, Enhanced with Can Can for Effortless Movement

 • Length: 41 Inches for a Regal Look

 • Inner Lined with Micro Cotton for Enhanced Comfort

Blouse (Unstitched):

 • Crafted from Dola Silk for a Sumptuous Feel 

 • Contrast Matching Blouse with Foil Work on Sleeves for Added Charm

 • Blouse Length: 0.80 Meters, Perfect for Tailoring to Your Size

Dupatta:

 • Soft Dola Silk Dupatta with Foil Work for a Whimsical Touch

 • Elegant Tassels and Supporting Back Side Patta

 • Length: 2.35 Meters for Graceful Draping

🎁 Package Includes:

 • Lehenga, Blouse, Dupatta

 • Drawstring with Zip and Handmade Tassels

 • Weight: 1.200 kg

Elevate your style quotient with our Floral Elegance Lehenga Set, where every detail is crafted to perfection, ensuring you radiate charm and sophistication at every occasion. Embrace the allure of florals and grace the world with your irresistible charm.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ