ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Floral Opulence: Sequined Blouse & Organza Lehenga Set"

"Floral Opulence: Sequined Blouse & Organza Lehenga Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,199.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)
Color

🌸 Elegance Redefined: Sequined Blouse & Floral Organza Lehenga Set 🌸

Indulge in the epitome of elegance with a modern twist in our exclusive real shoot design. Each piece crafted to perfection, exuding sophistication and grace.

🌸 Blouse: Embrace opulence with our meticulously crafted sequence work blouse. Fully stitched and ready-to-wear, it boasts a bust size of 38 inches with padding for added comfort. With a generous margin provided, it accommodates up to a 42-inch bust size effortlessly. 

🌸 Lehenga: Immerse yourself in the ethereal beauty of pure organza silk floral printed lehenga. With an impressive 8-meter flair and canvas patta, it promises to captivate with every twirl. The blend of tradition and modernity shines through, making it a timeless addition to your wardrobe.

🌸 Dupatta: Complete your ensemble with our exquisite organza floral printed dupatta. Its delicate design adds a touch of finesse, elevating your look to new heights. Symbolizing beauty and grace, it's the perfect accessory to complement your attire.

Experience the allure of tradition fused with contemporary flair. Elevate your style quotient with this stunning ensemble, sure to leave a lasting impression.

Add it to your cart now and embrace the allure of elegance redefined. ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ