ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Floral Elegance: Pure Soft Georgette Silk Ready-To-Wear Saree with Multi-Color Flower Print - Traditional Charm in Every Drape!"

"Floral Elegance: Pure Soft Georgette Silk Ready-To-Wear Saree with Multi-Color Flower Print - Traditional Charm in Every Drape!"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Experience timeless elegance with our exquisite Ready-To-Wear saree adorned with a captivating flower print design.

  • Luxurious Fabric: Crafted from pure soft Georgette silk, this saree boasts a sumptuous texture that drapes beautifully.

  • Vibrant Flower Pattern: Delight in the intricate multi-color flower design that graces the entirety of the saree, adding a burst of color and charm.

  • Effortless Elegance: Designed for convenience, this saree offers a bright and traditional look that is effortlessly stylish and easy to drape.

  • Complete Ensemble: Paired with a stunning blue pure soft Georgette blouse piece, this saree ensemble is perfect for any occasion. 

  • Lightweight Comfort: Enjoy the lightweight feel of this saree, allowing you to move with grace and ease throughout the day.

  • Versatile Style: Whether it's a festive celebration or a formal gathering, this saree exudes elegance and sophistication.

  • Timeless Appeal: Embrace the timeless appeal of traditional attire with this enchanting saree that combines classic charm with contemporary flair. 

Elevate your wardrobe with this exquisite saree that embodies grace, beauty, and sophistication. Shop now and add a touch of ethnic allure to your collection. #Gold #Elegant #SareeLove #EthnicAttire

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ