ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Faux Blooming Sequins Elegance: Designer Purple Lehenga Choli Set 2024 - Festive Glamour, Tradition Redefined"

"Faux Blooming Sequins Elegance: Designer Purple Lehenga Choli Set 2024 - Festive Glamour, Tradition Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 17,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)
Color

Introducing our exquisite Designer Faux Blooming Lehenga Choli Collection for 2024! Elevate your festive wardrobe with this stunning ensemble that seamlessly blends traditional charm with contemporary style. Here's why you'll love it:

Lehenga (Full-Stitched):

 • Fabric & Work: Crafted from Faux Blooming Georgette with intricate Heavy Sequins Embroidery for a touch of glamour.

 • Length: 42'' for a graceful and flattering fit.

 • Size: Free Size - Fits up to Max 42'' inch waist size.

 • Inner: Cotton for comfort.

 • Flair: 3.5 Mtr to add a regal flare to your look.

 • Closure: Chain Attached & With Dori Latkan for a secure and stylish fit.

 • Stitching Type: Stitched Can-Can And Canvas for a perfect drape.

Blouse (Unstitched):

 • Fabric & Work: Faux Blooming Georgette with Heavy Sequins Multi Embroidered Work for a captivating look.

 • Length: 1 MTR Unstitched Fabric to customize according to your preferences.

Dupatta:

 • Fabric & Work: Faux Blooming Georgette With Sequins Multi Embroidered Work for an elegant finish.

 • Length: 2.30 Mtr to drape gracefully over your ensemble.

Color: Purple - A royal and sophisticated choice.

Weight: 1.4 KG - Light enough for comfort, heavy enough for a luxurious feel.

Why Choose Our Lehenga Choli:

 • Designer Appeal: Stand out with the latest in designer collections for 2024.

 • Sequins Embroidery: The Heavy Sequins Embroidery adds a touch of opulence and glamour.

 • Versatile Sizing: Free Size waist ensures a comfortable fit for up to 42'' inches.

 • Stitched Can-Can: Ensures the lehenga maintains its perfect shape and flare.

Perfect For:

 • Festive Wear: Elevate your festive look with our designer Lehenga Choli.

 • 2024 Trend: Stay ahead in fashion with our latest collection.

 • Quality Craftsmanship: Expertly crafted for a stunning and durable outfit.


સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ