ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 29

akr94glamour.com

"Faux Blooming Elegance: Sequins Embroidered Gown with Designer Lace Dupatta Set"

"Faux Blooming Elegance: Sequins Embroidered Gown with Designer Lace Dupatta Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

Introducing our exquisite Faux Blooming Gown with Dupatta Collection, a perfect blend of elegance and style. Elevate your fashion quotient with this stunning ensemble featuring attractive Sequins Embroidery and a designer lace border on the dupatta. Here's why our gown-dupatta set is a must-have:

GOWN:

 • Fabric & Work: Crafted from Faux Blooming fabric with intricate Multi-Sequins Embroidery, this gown radiates sophistication.

 • Sleeves: Full Sleeves measuring 22 inches for a graceful look.

 • Length: A flattering 56 inches for a regal appearance.

 • Lining(Inner): Full Cotton inner lining ensures comfort and a luxurious feel.

 • Neck: Round Neck design adds a touch of charm.

 • Flair: A generous 4 meters of flair, enhancing the gown's elegance.

 • Stitching: Standard stitching with Kali pattern in the flair for a perfect fit.

 • Size Options: Available in M(38''), L(40''), XL(42''), XXL(44'') to suit your preference.

 • Colors: Choose from a stunning array of Pink, Black, and Wine shades.

DUPATTA:

 • Fabric & Work: The Dupatta is crafted from Faux Blooming fabric with Sequins Embroidery, complemented by a designer lace border.

 • Length: A generous 2.30 meters for versatile styling.

 • Color Options: Available in Pink, Black, and Wine to coordinate with your gown.

Package Contains:

 • A complete set with both Gown and Dupatta.

 • Weight: Lightweight at 0.850 KG for easy wear and handling.

Step into the spotlight with this captivating gown-dupatta ensemble that seamlessly combines traditional craftsmanship with contemporary design. Make a statement at any event, be it a wedding, party, or special occasion. Order now and embrace the allure of our Faux Blooming Gown with Dupatta Collection!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ