ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Exquisite Zig Zag Print & Foil Work Cotton Lehenga Set - Traditional Elegance for Wedding Season"

"Exquisite Zig Zag Print & Foil Work Cotton Lehenga Set - Traditional Elegance for Wedding Season"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 12,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Full Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)
Select Color

✨ Elevate your wedding season ensemble with a modern twist and a touch of tradition in this exquisite lehenga set. ✨

🌷 Lehenga (Stitched):

 • Fabric: Crafted from high-quality cotton, ensuring comfort and elegance.

 • Design: Embellished with captivating Zig Zag Print & Foil Work for a contemporary yet classic appeal.

 • Fit: Accommodates up to a 44-inch waist size, with a drawstring and zip closure for a secure fit.

 • Construction: Expertly stitched with Can-can, Canvas & Full Inner, ensuring a flattering silhouette.

 • Length: A graceful 42-inch length with a 4-meter flair for a stunning twirl.

 • Inner: Lined with Micro Cotton for added comfort.

🌷 Blouse (Stitched):

 • Fabric: Made of premium cotton, offering both durability and breathability.

 • Design: Adorned with Princess Work, Print & Foil Work for a regal touch.

 • Size: Ready-to-wear bust size of 38”, with extra margin for adjustment up to 44”.

 • Length & Sleeve: Features a chic 15-inch length with 11-inch sleeves for a balanced look. 

🌷 Dupatta: 

 • Fabric: Crafted from soft cotton, offering a luxurious feel against the skin.

 • Design: Enhanced with Bandhni Print & Foil Work, adding an enchanting allure.

 • Length: Generously sized at 2.2 meters for versatile styling options.

🌷 Package Contents: Includes Lehenga, Blouse, Dupatta, and a Drawstring with Zip for convenience.

🌟 Weight: Lightweight at 1.400 KG, ensuring ease of movement throughout your special day.

Indulge in timeless elegance with this mesmerizing lehenga set, perfect for making a captivating statement at any wedding celebration. ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ