ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

"Exquisite Wine Varnish Embroidered Lahenga Choli Set with Free Men's Kurta Bottom - Perfect for Special Occasions!"

"Exquisite Wine Varnish Embroidered Lahenga Choli Set with Free Men's Kurta Bottom - Perfect for Special Occasions!"

નિયમિત ભાવ Rs. 9,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 23,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 9,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size(Fully Stitched)
Select Men's Kurta Size(Free Gift)

Elevate Your Style with Wine Varnish Lahenga Choli Set!

Experience elegance and grace with our exquisite Wine Varnish Lahenga Choli set, meticulously crafted to make you stand out on any occasion. Here's why it deserves a place in your wardrobe:

Lahenga (Full Stitched):

 • Fabric: Premium Heavy Georgette for a luxurious feel

 • Inner: Double Crape Inner + Can-Can Net for perfect flare

 • Color: Rich Wine hue exuding sophistication 

 • Work: Intricate Foil Print and Embroidery Work Belt for added glamour

 • Length: 42" ensuring graceful movement

 • Size: Adjustable up to L-40" with Side Imported Zipper for ease

Blouse (Full Stitched):

 • Fabric: High-quality Georgette With Fussing for comfort and durability

 • Inner: Cotton lining for breathability

 • Size: Available in S (Bust 36 inch) & L (Bust 40inch) with Extra Margin

 • Length: 15” for a flattering fit

 • Work: Stunning Embroidery, Sequence, and Zari Work with Ready Lace detailing

 • Back Style: Dori (Opening With Hook) for a chic look

 • Color: Matching Wine shade with Padded support for comfort

Dupatta:

 • Fabric: Pure Heavy Tabby Organza (2.25 Mtr) for sheer elegance

 • Work: Heavy Embroidery, Thread Sequence, Zari Tarred, and Ready Lace for a regal touch

 • Color: Light Wine complementing the ensemble

Free Gift - Men's Kurta Bottom Set:

 • Fabric: Satin for a sleek finish

 • Inner: Cotton lining for comfort

 • Size: Available in M, XL (Extra Loosing) for a perfect fit

 • Length: 39” with Sleeve Length of 25”

 • Work: Exquisite Embroidery and Sequence detailing for a sophisticated appeal

Indulge in luxury and tradition with our Wine Varnish Lahenga Choli Set, a perfect ensemble for weddings, festivities, and special occasions. Add it to your cart now and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ