ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Exquisite Thread Work Georgette Palazzo Set with Intricate Embroidery - Perfect for Festive Elegance!"

"Exquisite Thread Work Georgette Palazzo Set with Intricate Embroidery - Perfect for Festive Elegance!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Top Size (Fully Stitched)
Bottom Size (Fully Stitched)

Introducing our stunning Thread Work Top Palazzo Set! Elevate your style with this exquisite ensemble crafted to perfection.

👗 Top:

  • Fabric: Crafted from luxurious Fox Georgette, this top exudes elegance. 

  • Work: Adorned with intricate thread work, adding a touch of opulence to your look.

  • Inner: Lined with soft Micro Cotton for utmost comfort.

  • Size: Available in M (with flexibility up to L) and XL (with flexibility up to 2XL), fully stitched for convenience.

👗 Palazzo:

  • Fabric: Made from the same high-quality Fox Georgette for a seamless match.

  • Inner: Lined with Micro Cotton to ensure comfort throughout the day.

  • Size: Designed as Free Size for versatility and ease of wear.

👗 Dupatta:

  • Fabric: Fashioned from Fox Georgette, draping elegantly for a sophisticated touch.

  • Size: A generous 2.30 meters in length, allowing for versatile styling options.

  • Work: Embellished with intricate thread work, adding a lavish finish to your ensemble.

Elevate your wardrobe with this exquisite set, perfect for special occasions and festive celebrations. Embrace luxury and style effortlessly with our Thread Work Top Palazzo Set.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ