ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Exquisite Soft Silk Kalamkari Printed Gown Set with Dupatta - Vibrant Colors, Elegant Design"

"Exquisite Soft Silk Kalamkari Printed Gown Set with Dupatta - Vibrant Colors, Elegant Design"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Gown Size

👜 Soft Silk Kalamkari Printed Long Gown Collection With Dupatta

Elevate your style with our exquisite gown collection crafted from sumptuous Soft Silk. Each piece is designed to perfection, catering to the tastes of girls and women alike.

Features:

  • Premium Fabric: Crafted using luxurious Soft Cotton Silk with Zari Weaving and Crosset Border, ensuring both comfort and elegance.

  • Vibrant Colors: Choose from a variety of vibrant colors that complement your unique style, each gown comes with a matching Dupatta for a complete look.

  • Perfect Fit: Available in size L-40", with an extra 2-inch margin for adjustments, accommodating up to 44 inches for your body comfort.  

  • Elegant Design: The gown features a 3/4 sleeve length, a stylish neckline, and intricate sleeve patterns as shown in the image.

  • Flair and Length: Enjoy the graceful flair of 3.6 meters and a length of 56-57 inches, ensuring a flattering silhouette.

  • Golden Zari Lining: The bottom lining crafted from Silk with Golden Zari adds a touch of opulence to the attire.

  • Chanderi Dupatta: Accompanied by a Chanderi Dupatta with Zari Lining, featuring tassels for an added flair.

  • Dimensions: The Dupatta measures 36 inches in width, providing ample coverage and style.

Indulge in timeless elegance with our Soft Silk Kalamkari Printed Long Gown Collection, perfect for special occasions, parties, or casual outings.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ