ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Sequins Embroidered Georgette Saree with Crush Work - Perfect for Night Parties!"

"Exquisite Sequins Embroidered Georgette Saree with Crush Work - Perfect for Night Parties!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,149.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,149.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our Exclusive Sequins Embroidered Border Crush Work Embellished Saree - a stunning ensemble designed to elevate your style quotient at night parties. Revel in the exquisite craftsmanship and luxurious details that make this saree a must-have for your wardrobe. Here are the enticing details:

🌟 SAREE FABRIC: Soft Georgette with padding for added comfort and a flattering drape in a captivating color.

🌟 WORK: Beautiful Sequins Embroidery work combined with Crush Work, creating a dazzling effect that catches the light and turns heads.

🌟 BLOUSE: The blouse features Sequins Embroidery work in georgette, perfectly complementing the saree for a cohesive and glamorous look.

🌟 PERFECT FOR NIGHT PARTIES: Drape yourself in elegance with this embellished saree, ideal for making a statement at night events and celebrations.

🌟 EXCLUSIVE DESIGN: Stand out from the crowd with our exclusive design, meticulously crafted to enhance your style and sophistication.

🌟 HIGH-QUALITY MATERIAL: Crafted from premium materials, this saree ensures a luxurious feel and lasting quality, making it a valuable addition to your ethnic wear collection.

🌟 VERSATILE STYLE: The timeless design and versatile color make it easy to pair with different accessories, allowing you to create multiple looks with one stunning saree.

🌟 LIMITED EDITION: Embrace the exclusivity of this limited-edition saree, ensuring that you own a unique piece that reflects your individuality.

Elevate your fashion game with our Sequins Embroidered Border Crush Work Embellished Saree - a perfect blend of tradition and contemporary style. Make a bold statement and capture the spotlight at every event. Order now to add this glamorous piece to your collection!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ