ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Exquisite Mango-Colored Soft Satin Silk Saree with Black Sequence Embroidery - Elegant Indian Ethnic Wear"

"Exquisite Mango-Colored Soft Satin Silk Saree with Black Sequence Embroidery - Elegant Indian Ethnic Wear"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌺 Introducing our exquisite Mango-Colored Soft Satin Silk Saree, meticulously crafted with a captivating two-tone weaving effect. Elevate your elegance with this stunning ensemble, adorned with intricate black heavy sequence embroidery and delicate cut-work border, adding a touch of sophistication to every drape.

🌺 Saree Specifications:🌺 

  • Fabric: Soft Satin Silk 

  • Color: Mango

  • Length: 5.5 meters

🌺 Blouse Specifications:🌺  

  • Fabric: Contrast Black Sequence

  • Length: 1 meter (Unstitched) 

🌺 Indulge in timeless allure with the rich hues and luxurious texture of our Mango-Colored Satin Silk Saree. Perfect for special occasions, weddings, or cultural celebrations, this ensemble promises to make you stand out with its unique charm.

🌺 Capture attention with the contrast black sequence blouse, designed to complement the saree flawlessly. The intricate detailing and meticulous craftsmanship ensure a glamorous yet refined look.

🌺 Experience the epitome of grace and sophistication with our meticulously curated saree ensemble. Make a statement wherever you go with the timeless elegance of this Mango-Colored Soft Satin Silk Saree.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ