ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Exquisite Kalamkari Ready to Wear Lehenga Choli Set: Traditional Elegance Meets Contemporary Style"

"Exquisite Kalamkari Ready to Wear Lehenga Choli Set: Traditional Elegance Meets Contemporary Style"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size
Choli Size
Color

Introducing our exquisite Kalamkari Lehenga Choli Set – a perfect blend of traditional charm and contemporary style. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning ensemble that exudes grace and elegance.

👗 Choli:

 • Fabric: Crafted from luxurious Chent Crepe for a smooth and comfortable feel.

 • Work: Adorned with intricate Kalamkari Print, adding a touch of artistic allure.

 • Inner: Lined with Micro Cotton for enhanced comfort.

 • Size: Fully Stitched - Available in M to L with margin, and XL to 2XL with margin.

👗 Lehenga:

 • Fabric: High-quality Chent Crepe for a luxurious look and feel.

 • Inner: Micro Cotton lining for comfort throughout the day.

 • Flair: Featuring a generous 3-meter flair for a graceful and twirl-worthy appearance.

 • Size: Free Size - Fits up to a 44-inch waist size effortlessly.

👗 Dupatta:

 • Fabric: Elegantly crafted from Chent Crepe.

 • Work: Enhanced with Kalamkari Print for a cohesive and stylish ensemble.

 • Size: A generous 2.30-meter length to drape elegantly.

Key Features:

 • Perfectly stitched Choli for a hassle-free and comfortable fit.

 • Versatile Free Size Lehenga to accommodate up to 44-inch waist size.

 • The combination of Chent Crepe and Kalamkari Print for a contemporary ethnic look.

 • Ideal for special occasions, weddings, and festive celebrations.

 • Effortlessly blend tradition with modern fashion sensibilities.

🌟 Elevate your ethnic fashion statement with this Kalamkari Lehenga Choli Set. Shop now and embrace the timeless elegance of Indian craftsmanship! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ