ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Exquisite Kalamkari Ensemble: Chent Crepe Lehenga Choli Set with Chinon Dupatta"

"Exquisite Kalamkari Ensemble: Chent Crepe Lehenga Choli Set with Chinon Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Choli Size (Fully Stitched)
Lehenga Size (Fully Stitched)

👗 Choli

 • Fabric: Crafted from luxurious chent crepe material.

 • Design: Embellished with exquisite Kalamkari Print, showcasing timeless artistry.

 • Inner Lining: Soft Micro Cotton ensures comfort throughout the day.

 • Size Options: Available in M (with up to L size margin) and XL (with up to 2XL size margin), fully stitched for convenience.

👗 Lehenga 

 • Fabric: Made from high-quality chent crepe fabric, offering elegance and durability.

 • Inner Lining: Lined with Micro Cotton for a smooth feel against the skin.

 • Flair: Features a generous 3-meter flair, adding grace and movement to your ensemble.

 • Size: Free size design, accommodating up to a 44-inch waist size effortlessly. 

👗 Dupatta

 • Fabric: Crafted from premium Chinon material, ensuring lightweight comfort and draping beautifully.

 • Design: Adorned with Kalamkari Print, enhancing the ensemble with traditional charm.

 • Size: Generously sized at 2.30 meters, allowing versatile styling options.

Elevate your wardrobe with this stunning Kalamkari Lehenga Choli set, meticulously crafted to exude grace and sophistication on every occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ