ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Kalamkari Charm: Soft Cotton Saree with Sequins, Zari Border, and Tassel Pallu"

"Exquisite Kalamkari Charm: Soft Cotton Saree with Sequins, Zari Border, and Tassel Pallu"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Our Dreamy Kalamkari Print Saree

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Kalamkari print saree, a timeless blend of tradition and elegance. Indulge in the beauty of Indian craftsmanship with this meticulously crafted ensemble.

Product Details:

 • Fabric:

  • Saree: Soft Cotton (6.30m with running unstitched blouse)

 • Pattern:

  • Mesmerizing Kalamkari print saree

  • Embellished with sequins and zari border for a touch of opulence

  • Tassels gracefully adorn the pallu, adding a playful and stylish element

  • Printed blouse complements the saree for a complete ensemble

Why Choose Our Dreamy Kalamkari Saree?

 1. Timeless Elegance: The soft cotton fabric drapes beautifully, ensuring you look effortlessly elegant on any occasion.

 2. Versatile Design: The Kalamkari print, sequins, and zari border come together in harmony, creating a versatile saree that's perfect for both casual and festive occasions.

 3. Attention to Detail: The meticulously crafted tassels on the pallu and the printed blouse showcase our commitment to quality and attention to detail.

 4. Comfort Redefined: The soft cotton fabric ensures comfort throughout the day, making it ideal for long events and celebrations.

 5. Complete Ensemble: The saree comes with a running unstitched blouse, allowing you to tailor it to your unique style and fit.

Make a Statement with Tradition: Embrace the cultural richness of Kalamkari artistry, sequin embellishments, and zari borders. Our Dreamy Kalamkari Print Saree is more than a garment; it's a symbol of tradition and style.

Add this exquisite piece to your collection today and make every occasion special.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ