ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Jacquard Weave Embroidered Gown with Micro Cotton Inner"

"Exquisite Jacquard Weave Embroidered Gown with Micro Cotton Inner"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

👗💌 Introducing Our Stunning Embroidered Gown 👗💌

Elevate your style with our exquisite Embroidered Gown, crafted to perfection for those special occasions. Here's why it's a must-have:

🌟 Luxurious Fabric: Made from high-quality Jecquard Weaving fabric, ensuring durability and elegance.

🌟 Intricate Embroidery: Delicately embroidered to add a touch of sophistication and charm.

🌟 Comfortable Inner Lining: Lined with Micro Cotton for a soft and comfortable feel against your skin. 

🌟 Perfect Length: With a length of 55/56 inches, it offers a graceful silhouette that flatters every body type.

🌟 Lightweight Yet Substantial: Weighing only 950 grams, it strikes the perfect balance between lightweight comfort and substantial quality.

🌟 Size Options: Available in two sizes - M (with a margin up to L size) and XL (with a margin up to XXL size), ensuring a perfect fit for everyone. Fully Stitched for your convenience. 

👗 Dupatta: Complete your look with the included Fox Georgette Dupatta, measuring 2.30 meters, adding a dash of elegance to your ensemble.

Indulge in timeless elegance and make a statement at any event with our Embroidered Gown. Add it to your cart now and experience luxury like never before!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ