ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 26

akr94glamour.com

"Exquisite Fox Georgette Lehenga Saree with Embroidered Choli Set

"Exquisite Fox Georgette Lehenga Saree with Embroidered Choli Set

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)
Color

Elevate your ethnic charm with our exquisite Lehenga Saree and Choli Set, meticulously crafted to make you stand out at any special occasion.

👗 Lehenga Saree Details:

  • Fabric: Luxurious Fox Georgette

  • Work: Intricate Embroidery with 9+3 mm Sequence Work

  • Size: Ready to wear up to 42-inch waist size with elastic closure

  • Length: 44 inches for an elegant drape

  • Inner: Soft micro fabric for comfort

  • Flair: A voluminous 5 meters with Can-Can for added grace

👘 Choli Details:

  • Fabric: Complementing Fox Georgette

  • Work: Beautifully Embroidered with 5+3 mm Sequence detailing

  • Size: Stitchable up to 44-inch bust size, with 1 meter unstitched fabric attached

Weight: A mere 1.00 KG for a lightweight yet luxurious feel.

Indulge in the allure of Fox Georgette adorned with stunning embroidery and sequence work. The Lehenga Saree is designed to effortlessly wrap around you, offering a comfortable fit with its elastic closure. The Choli, with its matching embroidery, adds a touch of sophistication to your ensemble.

The 44-inch length ensures an elegant and graceful appearance, while the 5 meters of flair, coupled with Can-Can, adds a delightful sway to your every step. The inner micro fabric ensures a smooth and comfortable experience throughout the event.

Complete the look by stitching the Choli to your preferred size, providing a customized fit up to 44 inches. This Lehenga Saree and Choli Set weighs just 1.00 KG, making it easy to carry and perfect for any festive occasion.

Embrace timeless beauty and unparalleled craftsmanship with this Lehenga Saree and Choli Set. Elevate your ethnic wardrobe with this enchanting ensemble that seamlessly combines tradition with modern elegance. Shop now to make a statement at your next celebration!

✨💕 Drape in Style, Embrace Tradition! 💕✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ