ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 20

akr94glamour.com

"Exquisite Cotton Crape Batik Saree with Zari Border - Timeless Elegance in Soft Prints and Unstitched Blouse"

"Exquisite Cotton Crape Batik Saree with Zari Border - Timeless Elegance in Soft Prints and Unstitched Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,349.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,349.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

✨ Elevate your style with our New Cotton Crape Batik Style Printed Saree! ✨

🌿 Saree Fabric: Crafted from soft cotton crape for a luxurious feel and comfortable drape.

🌿 Saree Pattern: Exquisite batik prints adorned with a zari pattu woven border for an elegant touch.

🌟 Blouse Fabric: The blouse, made from cotton crape, complements the saree beautifully.

🌟 Blouse Pattern: Unleash your style with the printed blouse pattern, adding a touch of sophistication. Comes unstitched, allowing you to customize it to your preference.

📏 Dimensions: Enjoy a full length of 6.30 meters, providing you with ample fabric to create stunning drapes. The unstitched blouse adds versatility to your ensemble.

🎁 Complete the Look: This saree is not just an outfit; it's a statement. Perfect for festive occasions, celebrations, or adding a touch of cultural charm to your wardrobe.

🌿 Quality Assurance: Our sarees are not just about style; they are a commitment to quality. Each piece is carefully crafted to ensure durability and lasting beauty.

🌐 Versatile and Timeless: Embrace the timeless beauty of batik prints and the comfort of cotton crape. Whether it's a cultural event, wedding, or special occasion, this saree is a versatile choice for every fashion-forward woman.

🌈 Express Yourself: Unleash your creativity with this unstitched blouse, allowing you to personalize your look and express your unique style.

🛍️ Shop with Confidence: Experience the joy of shopping for authentic and beautiful sarees. Our commitment to quality and customer satisfaction makes every purchase a delightful experience.

🌸 Limited Stock: Hurry and make this exquisite cotton crape batik saree a part of your collection. Limited stock available – grab yours before it's gone!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ