ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 19

akr94glamour.com

"Exquisite Alia Cut Gown Set: Faux Blooming Elegance with Russian Silk Dupatta -Ready to wear L-40 Inch Stitched (Adjustable from 38" to 44")

"Exquisite Alia Cut Gown Set: Faux Blooming Elegance with Russian Silk Dupatta -Ready to wear L-40 Inch Stitched (Adjustable from 38" to 44")

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

💃🏻 Premium Alia Cut Gown with Dupatta Set 👜 🚀

Elevate your style with our exquisite Alia Cut Gown ensemble, meticulously crafted for a luxurious look. This ready-to-wear set is perfect for special occasions, combining comfort and sophistication effortlessly.

👉🏻 Top Wear (Gown):

 • Fabric & Work: Faux Blooming with Embroidery Zari Sequins-work

 • Size: Ready to wear 40 Inch Stitched (Adjustable from 38" to 44")

 • Length: 56 Inch

 • Flair: 3.5 MTR

 • Lining: Cotton (Full Inner Top To Bottom)

 • Sleeves: Full Sleeves

 • Neck Type: Fancy V Neck

 • Stitching Type: Stitched with Canvas Patta

👉🏻 Dupatta:

 • Fabric & Work: Russian silk with Embroidered Cut-Work

 • Length: 2.3 MTR

👉🏻 Colors: Rani Pink, White

👉🏻 Weight: 0.750 KG

🚀 Key Features:

 • Elegant Faux Blooming fabric with intricate Embroidery and Zari Sequins-work.

 • Fully stitched gown for sizes 38" to 44", offering self-adjustable options for your comfort.

 • Luxurious Russian silk Dupatta with stunning Embroidered Cut-Work.

 • Full-length gown with a fashionable V neck and full sleeves for a graceful appearance.

 • Quality Cotton lining ensures comfort from top to bottom.

🌟 Perfect for:

 • Wedding/Bridal

 • Special Occasions

 • Trendsetting Events

 • Celebrate in style with our new Year 2024 collection.

🎨 Available Colors:

 • Rani Pink: For a bold and vibrant look.

 • White: Timeless elegance for any occasion.

✨ #FlairedGown #GownWithDupatta #ReadyMadeGown #Embroidery #KAgown #SouthFashion #HyderabadStyle #TrendingFashion #DiwaliCollections #2024Fashion #NewArrivals #BlackLove #WineGown

🛍️ Add this masterpiece to your wardrobe and make a statement at your next event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ