ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Ethereal Charm: Trending Chinon Silk Saree with Sequence Embroidery Koti - Ready-to-Wear Elegance for Weddings and Beyond!"

"Ethereal Charm: Trending Chinon Silk Saree with Sequence Embroidery Koti - Ready-to-Wear Elegance for Weddings and Beyond!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Choli Size (Full Stitched)
Saree and Koti Size

Introducing our Trending Style New Fancy Ready to Wear Saree that exudes elegance and charm. Elevate your wardrobe with this stunning ensemble featuring intricate sequence embroidery work on a luxurious Chinon Silk fabric. Designed for convenience and style, this saree comes complete with a Koti/Blazer crafted from the same exquisite material.

Fabric Details:

 • Saree: Chinon Silk - Completely Ready to Wear

  • Free Size

 • Choli: Chinon Silk - Full Stitched with Inner

  • Size: Free Size, Fits up to 44-inch Bust Size

 • Koti/Blazer Fabric: Chinon Silk

  • Work: Sequence Embroidery Work

  • Height: 27 inches

  • Size: Free Size

Additional Information:

 • Weight: 750gm

 • Hassle-free, ready-to-wear design for effortless styling

 • Versatile Free Size options ensure a comfortable fit for various body sizes

 • The Chinon Silk fabric adds a touch of luxury and drapes beautifully

 • Sequence Embroidery Work on Koti/Blazer for a touch of glamour

Perfect for:

 • Wedding Collections

 • Summer Weddings

 • Indo-Western Enthusiasts

 • Indian Wear Aficionados

 • Ideal for fashion influencers seeking unique, trending outfits

👗👗👗👗👗👗👗👗👗

Don't miss out on the opportunity to own this exquisite piece that seamlessly combines tradition with contemporary style. Shop now and make a statement at your next event! 🚀

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ