ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

"Enchanting Orchid: Embroidered Semi-Stitched Lehenga Choli Set"

"Enchanting Orchid: Embroidered Semi-Stitched Lehenga Choli Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 4,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌷 Ethereal Elegance Embodied: Semi Stitched Lehenga Choli Set 🌷

Illuminate your presence with the timeless allure of our Natural Crape Padding Purple Semi Stitched Lehenga Choli. Crafted to perfection, this ensemble is a symphony of elegance and charm, adorned with exquisite embroidery work that accentuates its allure.

Lehenga (Semi-Stitched):

 • Fabric: Luxurious Natural Crape Padding

 • Waist: Accommodates up to 44 inches

 • Work: Intricate Embroidery Detailing 

 • Stitching: Expertly Stitched with Canvas and Equipped with Can Can for Graceful Movement

 • Length: 42 inches

 • Flair: Impressive 3 Meter Spread

 • Inner: Comfortable Micro Cotton Lining

Blouse (Unstitched):

 • Fabric: High-Quality Natural Crape Padding

 • Work: Detailed Embroidery for a Touch of Glamour

 • Inner: Lined with Soft Micro Cotton for Comfort

 • Length: 1 Meter of Unmatched Elegance

Dupatta:

 • Fabric: Delicate Butterfly Net for Sheer Beauty

 • Work: Embellished with Exquisite Embroidery for a Regal Look

 • Length: 2.4 Meters of Sheer Grace

Weight: A Perfectly Balanced 1.800 KG

Indulge in the opulence of this ensemble and make a statement wherever you go. Elevate your style quotient with this mesmerizing Lehenga Choli set that exudes sophistication and grace.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ