ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 40

akr94glamour.com

"Enchanting Georgette Silk Gown Set with Intricate Thread and Sequence Work"

"Enchanting Georgette Silk Gown Set with Intricate Thread and Sequence Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Size

🌟 Elevate Your Style with Our Stunning FAUX BLOOMING GEORGETTE SILK Gown Set 🌟

✨ Gown Details:

  • Fabric: Crafted from luxurious Heavy FAUX BLOOMING GEORGETTE SILK 

  • Inner Fabric: Attached Heavy Crape for added comfort

  • Sizes Available: S-36, M-38, L-40, XL-42, XXL-44 (Choose your perfect fit!)

  • Length: Approximately 3.50 meters for graceful elegance

  • Flair: Max up to 56 inches, ensuring a captivating silhouette

  • Stitching: Fully Stitched Readymade for hassle-free wear

  • Exquisite Work: Multi Thread With Jari Sequence Embroidery Stitch Work for a touch of opulence

✨ Dupatta Details: 

  • Fabric & Pattern: Adorned with Heavy Printed Tabby Silk (2.25 Meters) for a chic finish

✨ Weight: Lightweight at just 0.900Kg, offering effortless movement and comfort

🌺 Embrace sophistication and grace with this ethereal ensemble, perfect for special occasions and celebrations. Indulge in timeless elegance today! 🌺

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ