ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Enchanting Faux Georgette Gown Dress Set with Sequin Elegance - Perfect for Every Occasion!"

"Enchanting Faux Georgette Gown Dress Set with Sequin Elegance - Perfect for Every Occasion!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Top Size
Pant Size
ChatGP

Glamorous Gown Dress Ensemble

👗 Top Wear (Gown Dress):

  • Fabric: Luxurious Faux Georgette
  • Inner: Soft Micro Cotton for Comfort
  • Exquisite Work: Sequins with Thread, String, and Latkan Embellishments
  • Available Sizes: M(38), L(40), XL(42)

👖 Pent (Bottom):

  • Fabric: Premium Micro Cotton
  • Stich: Fully stitched up to 44 with Elastic for a Perfect Fit

🧣 Dupatta (Scarf):

  • Fabric: Elegant Faux Georgette
  • Length: 2.2 Meters for Versatile Styling

🌟 Additional Details:

  • Weight: 1kg, ensuring a lightweight yet opulent feel

✨ Elevate your style with this enchanting gown dress crafted from faux georgette, adorned with sequins, thread work, and charming Latkan embellishments. The inner layer in soft micro cotton ensures a delightful comfort. The included micro cotton pant, fully stitched up to size 44 with elastic, promises a flattering fit. Complete your look with the faux georgette dupatta, measuring 2.2 meters, adding a touch of grace to your ensemble. Embrace elegance and sophistication effortlessly with this 1kg ensemble that combines style and comfort seamlessly.

🛍️ Shop Now and Shine Bright!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ