ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 22

akr94glamour.com

"Embroidered Velvet Lehenga Choli: Opulent Navy Blue & Rani Pink Ensemble"

"Embroidered Velvet Lehenga Choli: Opulent Navy Blue & Rani Pink Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 14,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

💃 Introducing Our Latest Creation: The Embroidered Attractive Party Wear Velvet Lehenga Choli 💃

Indulge in elegance with our stunning 2 Colour Embroidered Attractive Party Wear Velvet Lehenga Choli, designed to captivate attention at every occasion. Crafted with precision and passion, this ensemble promises a breathtaking silhouette and impeccable craftsmanship.

🧵 Crafted with Excellence 🧵 
💃 Lehenga Fabric: Luxurious Velvet
💃 Lehenga Inner: Smooth Micro Silk
💃 Lehenga Work: Intricate Multi Needle, Coding, Embroidery, and Zari Work (Semi Stitched)
💃 Lehenga Size: Free Size - Fits up to 44-inch waist size

🧣 Exquisite Dupatta 🧣
💃 Dupatta Fabric: Heavy Butterfly Net with Fancy Border, adorned with delicate work
💃 Dupatta Size: 2.40 meters of sheer elegance

👚 Elegant Blouse 👚
👚 Blouse Fabric: Sumptuous Velvet
👚 Blouse Work: Stunning Sequence 3mm, Multi Needle, Coding, Embroidery, and Zari Work (Unstitched 1 mtr fabric)

🎨 Radiant Colors 🎨
💃 Available in: Navy Blue and Rani (Magenta Pink)
💭 Perfect for All Occasions 💭
🎉 Ideal for: Festivals, Parties, Traditional Celebrations, Weddings, Bridal Wear, and Special Events

⚖️ Lightweight Luxury ⚖️
🧭 Weight: 1.280kg 

🧭 Perfect Fit 🧭
💃 Size: Free Size, Lehenga Length: 42" Inches, Width: Up to 42 to 44", Flair bottom: Up to 2.70 Meters

Elevate your style and make a statement with this exquisite ensemble. Whether you're a bride, a wedding guest, or attending a festive celebration, this Lehenga Choli is sure to dazzle and delight. Embrace opulence, embrace tradition - order yours today! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ