ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

Embroidered Satin Silk Designer Gown Set with Dupatta & Pant

Embroidered Satin Silk Designer Gown Set with Dupatta & Pant

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,799.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

Product Description:

🌟 Introducing our latest masterpiece - a stunning Designer Gown with Pant and Dupatta Set, perfect for any special occasion. Crafted with meticulous attention to detail and using only the finest fabrics, this ensemble promises not only breathtaking beauty but also unmatched comfort and durability.

Gown Details:

  • Fabric: Luxurious Heavy Pure Satin Silk adorned with Heavy 5mm Sequence Embroidery Work, ensuring a magnificent look for any event. Comes with full sleeves that are elegantly designed to enhance the overall grace of the gown.

  • Inner Lining: Soft and comfortable Micro Cotton, adding an extra layer of comfort.

  • Length: Majestic flow with a length of 52-54 inches, designed to suit all heights.

  • Flair: Voluminous 3 Miter flair, creating a regal look as you move.

  • Size Availability: Comes in sizes M(38), L(40), XL(42) with up margin, all fully stitched and ready to wear. 

Pant Details:

  • Fabric: Made from Heavy Micro Cotton, providing a perfect blend of elegance and comfort.

  • Length: The pant length is tailored to be 39-40 inches, ideal for a sleek and sophisticated look.

Dupatta Details: 

  • Fabric: Exquisite Heavy Fox Georgette, embellished with 5mm sequence Embroidery Work, complementing the gown's grandeur.

  • Size: Full-stitched and sprawling over 2.15-2.20 meters, it's the perfect accessory to complete your stunning ensemble.

Weight:

  • Overall: A comfortable ensemble at 800 grams, making it easy to wear throughout any event.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ