ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

"Embroidered Faux Blooming Kurti Pant Set with Heavy Art Silk Bottom & Dupatta - Ethnic Wear Collection"

"Embroidered Faux Blooming Kurti Pant Set with Heavy Art Silk Bottom & Dupatta - Ethnic Wear Collection"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

🌟 Elevate Your Ethnic Charm: Introducing our exquisitely crafted Premium Readymade Kurti with Pant & Dupatta Set, a perfect blend of tradition and contemporary elegance. 🌟

👗 Top:

 • Luxurious Faux Blooming fabric adorned with intricate Embroidered Work exudes sophistication.

 • Available in sizes M (38”), L (40”), XL (42”), and XXL (44”), ensuring a flattering fit for every body type.

 • Length: 52 inches for a graceful silhouette that captivates attention.

 • Half Inner Top lining made of breathable Cotton ensures comfort all day long.

 • Full Sleeves and a Fancy V Neck add a touch of chicness to your ensemble.

👖 Bottom:

 • Crafted from opulent Heavy Art Silk, the bottom radiates opulence and grace.

 • Elastic Waist design provides flexibility, accommodating waist sizes from 32 to 44 inches effortlessly. 

 • Length: 40 inches for a regal finish to your attire.

🧣 Dupatta:

 • Complete your look with a 2.3-meter long Dupatta crafted from the same Faux Blooming fabric, enhancing the overall allure of your outfit.

🎨 Color Options:

 • Choose from two stunning colors: Pink and Wine, to reflect your unique style and personality.

💫 Lightweight and Effortless:

 • Weighing just 0.400 KG, this ensemble offers unparalleled comfort and ease of wear, allowing you to shine brightly at any occasion.

Step into elegance and charm with our Kurti Pant Set, a timeless addition to your ethnic wardrobe! 💃

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ