ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Elegant White Anarkali Suit Set with Sequins & Embroidery Work"

"Elegant White Anarkali Suit Set with Sequins & Embroidery Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,998.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,998.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

✨ Introducing the New One Anarkali Suit Set in a stunning White color and a fancy design, perfect for any special occasion.

👗 Anarkali Suit Fabric: Crafted from Heavy Faux Georgette, adorned with 5mm Sequence and intricate Embroidery Work, featuring fully sleeves for an elegant look.

👗 Anarkali Flair: The Anarkali Suit boasts a majestic 3-meter flair, adding a touch of grace and grandeur to your ensemble.

👗 Anarkali Inner: Lined with soft Micro Cotton for comfort, ensuring you feel at ease while looking fabulous.

👗 Anarkali Length: The length of the Anarkali Suit is 51-52 inches, providing a regal and flattering silhouette.

👖 Pant Fabric: Made from comfortable Cotton material with a length of 38-40 inches, offering a perfect blend of style and comfort.

🧣 Dupatta Fabric: The accompanying Dupatta is crafted from Heavy Faux Georgette, featuring 5mm Sequence and intricate Embroidery Work, with a size of 2.30 meters for a graceful drape.

👗 Anarkali Size: Available in M(38), L(40), XL(42), and XXL(44) sizes with margin for adjustment, ensuring a perfect fit. The Anarkali Suit comes fully stitched and includes cups for added support.

⚖️ Weight: Weighing 900 grams, this Anarkali Suit Set strikes the perfect balance between glamour and comfort.

Elevate your style with this exquisite Anarkali Suit Set, designed to make you stand out at any event. Order now and embrace the charm of timeless fashion! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ