ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 30

akr94glamour.com

"Elegant Soft Silk Multicolour Leaf Woven Saree with Zari Pallu - Black Beauty"

"Elegant Soft Silk Multicolour Leaf Woven Saree with Zari Pallu - Black Beauty"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌺 Introducing our Exquisite Soft Silk Woven Saree in Multicolour Leaf Design

🌺 Elevate your ethnic wardrobe with our latest addition – a stunning woven saree crafted from luxurious soft silk. This masterpiece features a mesmerizing multicolour leaf design intricately woven into the fabric, complemented by a zari woven pallu for a touch of opulence.

🌺 Key Features:

  • 🌺 Fabric: Soft silk for a luxurious drape and comfortable feel.

  • 🌺 Pattern: Multicolour leaf woven design that adds an enchanting touch to your look.

  • 🌺 Pallu: Zari woven pallu for a touch of richness and elegance.

  • 🌺 Work: Fancy cotton tassels for a playful and trendy look.

  • 🌺 Blouse: Unstitched blouse with a running multicolour woven line pattern for a coordinated ensemble.

  • 🌺 Length: Full-length saree measuring 5.50 meters, with an additional 0.80 meters of unstitched blouse material.

  • 🌺 Colour: Timeless black to exude sophistication and versatility.

Why Choose This Saree?:

  • ✨ Elevate Your Style: The intricate leaf design and zari woven pallu make this saree a statement piece, perfect for special occasions.

  • ✨ Comfort Meets Elegance: Crafted from soft silk, this saree offers a comfortable fit without compromising on style.

  • ✨ Versatile Elegance: The timeless black color ensures versatility, allowing you to pair it with a range of accessories for different looks.

Make a style statement with this enchanting woven saree – a perfect blend of tradition and modernity. Order yours now and step into the spotlight with grace and sophistication.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ