ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 29

akr94glamour.com

"Elegant Russian Silk Gown-Dupatta Set | Digital Print & Embroidery | Ready-to-Wear"

"Elegant Russian Silk Gown-Dupatta Set | Digital Print & Embroidery | Ready-to-Wear"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,950.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,950.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Premium Designer Readymade Gown-Dupatta Collections 💃🏼 #Gownlove💕

Introducing our exquisite Gown-Dupatta set crafted for the fashion-forward. Elevate your style with this stunning ensemble, perfect for special occasions and celebrations.

👗 Gown Features:

 • Fabrics & Work: Russian Silk Rich Digital Print with meticulous Embroidery Work, ensuring a luxurious and elegant look.

 • Size: M-40 Inch Ready to wear Stitched (User can adjust from 38" to 44" for your body comfort).

 • Sleeves: Full sleeves for added grace.

 • Length: 56 Inch, providing a regal and flattering silhouette.

 • Flair: 3.5 Meter, creating a captivating and flowy movement.

 • Lining (Inner): Cotton (full up to bottom) for comfort and breathability.

 • Stitching Type: Stitched with Canvas Patta for durability.

 • Neck Type: V Neck, adding a touch of sophistication.

🧣 Dupatta Features:

 • Dupatta Fabric: Russian Silk with Embroidery Cut Work, complementing the gown's elegance.

 • Dupatta Length: 2.25 Meter, offering versatility in styling.

📦 Package Contains:

 • Gown

 • Dupatta

🚚 Weight: 0.800 kg

💖 Why Choose Our Gown-Dupatta Collection?

 • Premium Quality: Crafted with Russian Silk and intricate embroidery for a luxe feel.

 • Comfortable Fit: Ready to wear stitched gown with adjustable size for your body comfort.

 • Versatile Styling: Perfect for various occasions, from weddings to festive celebrations.

 • Complete Ensemble: Gown and matching dupatta included in the package.

Step into elegance and make a statement with our Premium Designer Gown-Dupatta Collection. Shop now and embrace the allure of timeless fashion! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ