ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Elegant Muslin Cotton Saree with Zari Jacquard Border & Sequined Mono Banglori Blouse"

"Elegant Muslin Cotton Saree with Zari Jacquard Border & Sequined Mono Banglori Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Elegant Muslin Cotton Printed Saree with Contrast Sequined Mono Banglori Blouse

Description: Embrace the timeless elegance of our meticulously crafted muslin cotton saree, perfect for your daily drape. This ensemble is not just a piece of clothing but a canvas of cultural heritage, featuring a radiant print complemented by a zari jacquard border with charming tassels adorning the pallu. Paired with a contrasting Mono Banglori blouse that is a masterpiece of thread work and sequins, this saree set promises to elevate your wardrobe with an infusion of grace and tradition.

Product Details:

Fabric:

  • Saree: Luxurious Muslin Cotton, known for its lightweight, breathable quality, ensuring comfort without compromising on style.

  • Blouse: Premium Mono Banglori, offering a splendid base for intricate contrast thread work and sparkling sequins, ready to stitch to your perfect fit.

Size:

  • Saree Length: 5.5 meters; A generous length providing ample fabric for draping to your preference.

  • Blouse Material: 1 meter (unstitched); Allows for custom tailoring to ensure a flawless fit.

Pattern:

  • Saree: The saree boasts a vibrant print throughout,  complemented by an exquisite zari jacquard border, finished with playful tassels on the pallu, adding a festive flair. 

  • Blouse: Features a striking contrast thread work embellished with sequins, designed to catch the light and make you shine.

Washing Instructions:

  • Dry clean recommended to preserve the beauty of the fabric and embellishments.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ