ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 37

akr94glamour.com

"Elegant Linen Saree with Golden Pattu Border and Sequence Work"

"Elegant Linen Saree with Golden Pattu Border and Sequence Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size Length
Color

Linen Saree with Sequence Work and Mulberry Silk Blouse

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Linen Saree featuring intricate sequence work and a touch of traditional charm. Here are the key details:

 • Saree Fabric: Premium quality linen for a luxurious feel
 • Pattern and Work: Self-weaving checks with a stunning golden pattu border for timeless elegance
 • Sequence Work: Beautifully adorned with sequence work across the entire saree, adding a touch of sophistication
 • Pallu Design: Cotton tussels on the pallu, enhancing the overall grace of the saree
 • Blouse Fabric: Luxurious Mulberry Silk for a rich and comfortable fit
 • Blouse Pattern: Digitally printed unstitched blouse, offering versatility in styling
 • Length:
  • Saree: 5.5 meters for a graceful drape
  • Blouse: 1 meter, providing ample fabric for customization

Why Choose Our Linen Saree:

 • Perfect blend of tradition and contemporary style
 • High-quality linen ensures comfort and durability
 • Versatile ensemble suitable for various occasions
 • Intricate sequence work for a touch of glamour
 • Digitally printed Mulberry Silk blouse allows for personalized styling

Upgrade your ethnic collection with this timeless Linen Saree. Shop now and make a statement at every celebration!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ