ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Elegant Black Sanganeri Block Print Flair Kurta Suit Set

Elegant Black Sanganeri Block Print Flair Kurta Suit Set

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

Step into the spotlight with this stunning Black Flair Kurta Suit. Perfect for any traditional occasion, this outfit features a beautifully designed straight kurta with intricate Sanganeri block prints. Paired with an Afghani pattern pant and a delicate Kota Doriya fabric dupatta, this ensemble exudes grace and sophistication. Whether you're attending a festive celebration or a casual gathering, this kurta suit ensures you look effortlessly elegant. 


Key Features:

 • Stylish Design: The kurta features a straight silhouette with a flattering flair, adorned with traditional Sanganeri block prints.

 • Comfortable Fabric: Made from high-quality Rayon, the kurta provides a soft and comfortable feel.

 • Versatile Dupatta: The 2.25-meter dupatta is crafted from lightweight Kota Doriya fabric, adding a touch of finesse to the outfit.

 • Unique Pant Design: Comes with a free-size, elastic closure Afghani pattern pant, offering both style and ease of wear.

 • Detailed Craftsmanship: Attention to detail is evident in every stitch, from the kurta's block prints to the intricate patterns on the pant.


Size & Fit:

 • Kurta Sizes: Available in sizes Medium (M) to Triple Extra Large (XXXL).

 • Kurta Length: 44 inches, providing a graceful and modest length.

 • Pant Length: 39 inches, designed to complement the kurta perfectly.

 • Sleeves: 3/4 length sleeves, offering a classic and versatile look.


Fabric Details:

 • Kurta: Rayon – Soft, breathable, and perfect for all-day wear.

 • Dupatta: Kota Doriya – Lightweight and airy, ideal for adding a touch of elegance.

 • Pant: Made in a comfortable Afghani pattern with an elastic closure, suitable for various body types.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ