ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Elegance Redefined: Exclusive Georgette Silk Lehenga Set with Digital Print - Bollywood Chic for Every Occasion"

"Elegance Redefined: Exclusive Georgette Silk Lehenga Set with Digital Print - Bollywood Chic for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fuly Stitched)
Choli Size 9Fully Stitched)

Introducing our Exclusive Real Shoot Design Lehenga Choli Set - a perfect blend of elegance and modern touch. Elevate your style with this stunning ensemble, meticulously crafted for a truly luxurious experience. Here's why you'll love it:

🍀 Blouse (Choli) Fabric:

 • Pure georgette blouse for a sophisticated look.

 • Choli Size: Fully stitched size 38 (with margin for self-alteration up to 42 inches bust size).

🍀 Lehenga - Fabric:

 • Pure georgette silk lehenga for a touch of opulence.

 • Lehenga Pattern: Exquisite digital print for a modern aesthetic.

 • 8mtr flair with canvas patta, providing a graceful and flowy feel.

 • Lehenga Size: Fully stitched, Free Size fit up to 44 inches waist size.

 • Waist dori (String) provided for waist size adjustment.

 • Lehenga Length: 41” for a flattering silhouette.

🍀 Dupatta:

 • 2.1-meter broad dupatta made of Georgette digital printed fabric.

Highlights:

 • Stylish and in tune with celebrity fashion.

 • Perfect for any occasion, showcasing the latest designer trends.

 • Original product ensuring authenticity and quality.

 • Ideal for both casual and special events.

🌟 Key Features:

 • Impeccable craftsmanship with attention to detail.

 • Versatile design suitable for various body types.

 • Digital print adds a contemporary and chic vibe.

 • Designed and stitched to perfection for a flawless fit.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ