ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 67

akr94glamour.com

"Dreamy Kalamkari Print Saree: Embrace Royalty in Soft Cotton Elegance!"

"Dreamy Kalamkari Print Saree: Embrace Royalty in Soft Cotton Elegance!"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,799.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

🌸Click this Link to Watch Modeling Product video:-https://youtube.com/shorts/zIBz3ltgBwg

🌸Click this Link to Watch Real Product video:-https://youtube.com/shorts/ik9HtGjuNds

Introducing our Dreamy Kalamkari Print Saree - a regal ensemble designed to make you the epitome of fashion royalty. Crafted with precision and love, this saree is a testament to timeless elegance and exquisite craftsmanship.

Fabric:

  • Saree crafted from premium soft cotton, ensuring comfort and grace with every drape.

  • Length: 6.30 meters, includes a matching running blouse for a complete look.

Pattern:

  • Adorned with intricate Kalamkari print, a testament to ancient Indian artistry, adding a touch of heritage to your ensemble.

  • Embellished with sequin and zari border, adding a touch of shimmer and opulence to the saree.

  • Tussles in the pallu for a playful, yet sophisticated, twist to the traditional attire.

  • Complementing printed blouse to complete the ensemble.

Weight:

  • Lightweight at 430 grams, ensuring ease of movement and comfort throughout the day.

Elevate your style and embrace the allure of tradition with our Dreamy Kalamkari Print Saree. Be the queen of fashion and make a statement at any occasion. Order now and experience the magic for yourself.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ