ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 19

akr94glamour.com

"Divine Georgette Embroidered Party Wear Top with Lehenga and Dupatta Set"

"Divine Georgette Embroidered Party Wear Top with Lehenga and Dupatta Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Top Size
Lehenga Size (Semi Stitched)

Elevate Your Party Look with Our Stunning Designer Ensemble!

👗 Top Details:

 • Crafted from luxurious Heavy Faux Georgette adorned with exquisite 5 mm Sequence Embroidery. 

 • Features elegant Full Sleeves with Tassel accents for added flair.

 • Inner lining made of Micro Cotton ensures comfort all day long.

 • Generously sized for a perfect fit - Free Size accommodates up to 42 XL & Up to 44 XXL. margin Given.

 • Length: 35-36 Inches for a flattering silhouette.

👖 Lehenga Highlights:

 • Fashioned from high-quality Heavy Faux Georgette fabric for a graceful drape.

 • Inner lining crafted from Micro Cotton for breathability and ease of movement.

 • Length: 40 Inches for a sophisticated look.

 • Semi-stitched design allows for customization to your body shape. 

🧣 Dupatta Features:

 • Made from sumptuous Heavy Faux Georgette with intricate 5 mm Sequence Work Lace Border on all four sides.

 • Length: 2.20 Meters for versatile styling options.

⚖️ Weight: 900 grams, ensuring both elegance and ease.

Indulge in elegance and style with our meticulously crafted ensemble that seamlessly blends tradition with contemporary design. Elevate every occasion with effortless grace and charm! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ