ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 22

akr94glamour.com

"Digital Printed Russian Silk Gown Set with Embroidery - Elegant Flair for Every Occasion"

"Digital Printed Russian Silk Gown Set with Embroidery - Elegant Flair for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

💃🏻 Elevate Your Style with our Premium Ready-Made Gown Set! 👜 🚀

👗 Top Features:

 • Fabric & Work: Crafted with exquisite Digital printed Russian silk adorned with intricate Embroidery Zari Sequins-work.

 • Sizes Available: M(38''), L(40''), XL(42''), XXL(44'')

 • Length: A graceful 55 inches.

 • Flair: A stunning 3.5 meters to captivate attention.

 • Lining: Full Inner Cotton lining ensuring comfort from top to bottom.

 • Sleeves: Elegant Full Sleeves for added sophistication.

 • Neck Type: Enhance your neckline with a Fancy V Neck design.

 • Stitching Type: Expertly stitched with Canvas Patta for durability and finesse. 

🧣 Dupatta Features:

 • Fabric & Work: Luxurious Russian silk complemented by intricate Embroidered Cut-Work.

 • Length: Generously sized at 2.25 meters for versatile styling.

📦 Product Specifications:

 • Weight: Feather-light at 0.750 KG, ensuring effortless wear.

Indulge in this enchanting ensemble that seamlessly blends traditional elegance with contemporary charm. Elevate every occasion with grace and sophistication!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ