ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"DevSena White Saree: Elegant Japan Satin with Black Lace Border"

"DevSena White Saree: Elegant Japan Satin with Black Lace Border"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Elegant White Saree with Black Lace Border - Heavy Japan Satin (DEVSENA)

Description: Indulge in timeless elegance with our exquisite saree crafted from Heavy Japan Satin (DEVSENA). This stunning saree features a pristine white backdrop adorned with a striking black lace border, adding a touch of sophistication to your ensemble. The intricate lace work accentuates the saree's beauty, making it perfect for special occasions and celebrations. 

Blouse: Complete your look with a plain satin blouse, tailored to perfection for a seamless fit.

Note: Rest assured, we provide original Heavy Japan Satin (DEVSENA) fabric, ensuring premium quality and comfort. Upgrade your wardrobe with this graceful saree and make a statement wherever you go.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ