ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

Embroidered Lehenga Choli

"Dazzling Sequins Elegance: Designer Viscose Jacquard with EmbroideredLehenga Choli Set - 2024 Collection"

"Dazzling Sequins Elegance: Designer Viscose Jacquard with EmbroideredLehenga Choli Set - 2024 Collection"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 19,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Full Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Introducing our exquisite Lehenga Choli Collection for 2024, featuring the latest in designer fashion. Elevate your style with this stunning Dyeable Pure Viscose Jacquard fabric Lehenga Choli & Dupatta Set, perfect for special occasions. Here's why you'll love this ensemble:

Lehenga (Full-Stitched):

 • Fabric & Work: Pure Dyable Viscose Jacquard with Embroidered Sequins work.

 • Length: 42"

 • Waist: Fits up to 42-XL (42 Inch Waist Size (Free Size).

 • Inner: Cotton for comfort.

 • Flair: 3.5 Mtr for a graceful flow.

 • Closure: Chain Attached & With Dori Latkan.

 • Stitching Type: Stitched with Can-Can for added volume.

💖 Blouse (Unstitched):

 • Fabric & Work: Dyable Pure Viscose Jacquard with Sequins embroidered Work.

 • Length: 1 MTR Fabric to customize as per your style.

🌟 Dupatta:

 • Fabric & Work: Russian Silk With Sequins Embroidered Work.

 • Length: 2.30 Mtr for a luxurious drape.

🌈 Colour Options:

 • Available in 4 captivating colors: Purple, Black, Wine, Pink.

👗 Weight: 1.4 KG - Lightweight and easy to carry.

Why Choose This Lehenga Choli Set?

 • Exquisite craftsmanship with intricate Sequins embroidery.

 • Versatile free-size Lehenga for a comfortable fit.

 • Perfect ensemble for weddings, parties, and festive occasions.

 • High-quality materials ensure durability and a luxurious feel.

 • Choose from a variety of rich and vibrant colors to suit your style.

🛍️ Elevate your fashion statement with this Designer Lehenga Choli Set. Make heads turn and be the epitome of elegance at every event. Shop now and embrace the allure of timeless ethnic fashion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ