ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Dark Rani Fox Georgette Embroidered Gown Set with Dupatta - Elegant Thread Work Ensemble"

"Dark Rani Fox Georgette Embroidered Gown Set with Dupatta - Elegant Thread Work Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size

👗Gown👗

Elevate your style quotient with our exquisite Fox Georgette Gown, a masterpiece of craftsmanship and elegance. Crafted with intricate Embroidery Thread Work, this gown exudes sophistication and charm. The inner lining of soft Micro Cotton ensures comfort throughout the day.

Features:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Intricate Embroidery Thread Work

 • Inner: Soft Micro Cotton lining for comfort

 • Length: 55/56 inches, offering a graceful silhouette

 • Color: Enchanting Dark Rani hue

 • Sizes Available:

  • M (fits up to L with margin)

  • XL (fits up to 2XL with margin)

 • Fully Stitched: Ready-to-wear for your convenience 

👗Dupatta👗 

Complete your ensemble with our stunning Fox Georgette Dupatta, adorned with exquisite embroidery that adds a touch of sophistication to any outfit.

Features:

 • Fabric: High-quality Fox Georgette for a luxurious feel

 • Size: Generous 2.30-meter length, offering versatile styling options

 • Work: Beautifully embroidered for an elegant finish

Experience elegance and grace with our meticulously crafted gown and dupatta set. Perfect for special occasions or adding a touch of glamour to your everyday wardrobe.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ