ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Cotton Silk Jari Patta Saree: Ready-to-Wear Elegance with Jaquard Border and Rich Pallu"

"Cotton Silk Jari Patta Saree: Ready-to-Wear Elegance with Jaquard Border and Rich Pallu"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Pure Soft Cotton Silk Saree - Ready To Wear 1 Minute Saree

Elevate your ethnic style with our exquisite Pure Soft Cotton Silk Saree, a perfect blend of tradition and comfort. This Ready To Wear 1 Minute Saree is designed for modern women who appreciate both convenience and elegance.

Key Features:

 • Fabric: Pure soft cotton silk for a luxurious feel.

 • Type: Ready To Wear 1 Minute Saree for effortless draping.

 • Pattern: Intricate Jari Patta design all over the body, exuding timeless charm.

 • Border: Beautiful Jaquard border adds a touch of sophistication.

 • Pallu: Trendy and grand, the rich pallu enhances the overall appeal.

 • Blouse: Comes with a beautiful unstitched blouse piece for customization.

Saree Specifications:

 • Fabric: Pure Soft Cotton Silk

 • Length: 5.5 meters

 • Blouse Fabric: Pure Soft Cotton Silk

 • Blouse Length: 0.8 meters

Benefits:

 • Bright and Traditional Look: Perfect for festive occasions and celebrations.

 • Lightweight: Easy to drape and comfortable to wear.

 • Versatile: Ideal for both casual and special events.

Embrace the beauty of tradition with this Pure Soft Cotton Silk Saree. Its bright and traditional look combined with the ease of draping makes it a must-have in your ethnic wardrobe. Order now and experience the blend of style and comfort!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ